Utemässan - Hem

Sedan 1830 har Svenska Jägareförbundet arbetat för viltet och jakten i Sverige – ett arbete som aldrig avstannar och ständigt utvecklas. Vi är ett förbund öppet för alla, som vill att fler ska få uppleva jakt och viltvård och som verkar för att öka omvärldens kunskap om samspelet mellan vilt, människa och samhälle.Med kunskap, erfarenhet och fakta arbetar vi för att bevara och utveckla den svenska jakten och viltvården. Allt för jaktens och medlemmarnas bästa – i dag och i morgon. Våra jaktvårdskonsulenter och ideellt engagerade medlemmar finns till hands för dig som medlem över hela landet, oavsett om du är ny i jakten eller har jagat sedan barnsben.

Jägareförbundet kommer förutom att prata om sin verksamhet hålla i tävlingar i sin skyttesimulator där fina priser utlovas. Alla barn har möjlighet att bygga en egen fågelholk.