Utemässan - Hem

Tillsammans med andra bygger Försvarsmakten ett starkare försvar och en stabilare omvärld. Träffa deras representanter på mässan som svarar på frågor eller berättar mer om arbetet för Sverige.