Utemässan - Hem

Föreningen annordnar föreläsningar om viltolycksprevention och trafiksäkerhet och har som mål minska antalet viltolyckor efter vägarna. Här finns möjlighet att provköra deras viltsimulator.