Utställningar av jakthundar vid stora scenen

Du finner bland annat worsteh, stövare, norrbottenspets och finsk spets på årets utemässa

Slider

Hundutställningar

Under två av de tre mässdagarna pågår jakthundutställningar. Inför 2021 års utställningar flyttar vi upp hela hundområdet till gräsytorna vid stora scenen. Vill ni ställa ut under mässan så kontakta snarast utställningsansvarige inom respektive rasklubb.

Regler kring utställning under pågående mässa.

– All bokning/anmälan av hundar sker till respektive klubb.
– anmälan är bindande.
– 3 ringar
– Plats för eget utställartält finns i mån av plats.
– Skuggtält samt vattentält ställs upp av Agria.
– Parkering för utställare under utställardagen finns på hänvisad plats.
– En handler per anmäld hund går in gratis på mässområdet.
För parkering och entré för handler skall registreringsbevis/anmälan för hund uppvisas.
– Domare som dömer för dagen samt domare, jaktprovsdomare och exteriördomare med ackrediterat licens ( dessa anmäler till respektive klubb att de kommer), har fri entré på mässområdet den dag hen arbetar. Detta gäller även anmäld personal, ringsekreterare för dagen.
Dessa passerar den separata hundentrén vid ingång.

Det kommer finnas mässpersonal i hundarnas entré så övriga familjen kan lösa sina biljetter och gå in tillsammans.

UTSTÄLLNING I LYCKSELE

Utställning för SVK VB & VBFK

Datum

Ort

Domare

Sista anmälan

30/5 Lycksele Vakant 9 maj

 

Anmälan SVK Västerbotten: www.vorsteh.se
Info: SVK Västerbotten
Kontaktperson: Maria Gustafsson, 070-3389495

Anmälan Västerbottens Fågelhundsklubb: patrik.larsson@gmail.com
Info: vbfk.se/utemassan/
Kontaktperson: Lena Larsson, 070-3592656

SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till utställning för Norrbottenspets och Finskspets

Datum

Ort

Domare

Sista anmälan

31/5 Lycksele Thomas Eriksson 24 maj

 

Plats : Gammplatsen. Där mässan är.

Domare: Thomas Eriksson

Skriftlig anmälan skickas till:

Thomas Jonsson, Kronåsvägen 8, 920 40 Kristineberg tel 070-668 05 22

E-post: thomas.jonsson@brinet.nu  Bekräftelse får ni vid anmälan.

Blanketten finns att hämta på ssf-riks.se

Västerbottens läns stövarklubb

Datum

Ort

Domare

Sista anmälan

31/5

Lycksele

Göran Johansson

9 maj

 

Utställning i samband med Utemässan.

Domare: Göran Johansson, samtliga raser.

Mer information, tider m.m kommer på hemsidan

Information; Christel Karlsson, Tfn: 070-238 24, Mail