Utemässan - Hem

Ny ägare för Utemässan

VK skriver: I början av juli gick Utemässan i Lycksele i konkurs efter bland annat ett it-haveri som förhindrade företaget att ta betalt för inträdet vid senaste mässan. Nu återuppstår mässan då Umeåbaserade Chillimedia förvärvat rättigheterna till arrangemanget. Och arbetet är redan igång inför nästa mässa.

– Vi har för avsikt att utveckla mässan vidare och den har en enorm potential. En av visionerna är att, i samarbete med jakthundsklubbarna, skapa en av norra Sveriges största utställningar av jakthundar. Förhandlingar har inletts med andra företag för genomförandet av iordningställandet av mässan, säger Thomas Wänman, ägare av Chillimedia.

[ . . . ]

Läs gärna hela artikeln på VKs hemsida.


Leave a Reply